Czwartek godz. 16.00 - 18.00

Na historię powstania zespołu złożył się splot pewnych okoliczności. W 2009 roku przewodnicząca Stowarzyszenia Forum Kobiet Gminy Milejów Zofia Grabińska podjęła się realizacji projektu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod nazwą „Aktywny Senior”. W ramach projektu zaplanowane było zorganizowanie Dnia Seniora i zaktywizowanie grupy emerytów do działań kulturalnych (między innymi do zorganizowania grupy śpiewaczej). Ponieważ należało wykorzystać środki przewidziane w projekcie, a z naborem były kłopoty, jedynym wyjściem była prośba do koleżanek „z za płotu” we wsi Łysołaje, by zgodziły się śpiewać w zespole. W ten oto sposób powstała grupa śpiewających kobiet. Rozpoczęły się próby w budynku Szkoły Podstawowej w Łysołajach pod opieką instruktora Pana Leszka Gęcy.


Pierwsza nazwa zespołu brzmiała „Morowe Baby”. W skład zespołu wchodziło 8 kobiet. Zespół występował z repertuarem piosenek lat 50-tych przeplatanych żartem i dowcipem. Powoli zmieniał się prezentowany przez nich repertuar i sama nazwa zespołu. Pomysły były różne, między innymi nazwa „Krajki”. Pod taka nazwą zespół wystąpił na imprezie organizowanej przez Fundację Nasza Nadzieja na „Jarmarku” w Mełgwi. Już, jako „Zapłocianki” wystąpiły na sobótkowej imprezie w GOK, a potem na Dożynkach Gminnych. W ostatnim czasie do grupy dołączyli Panowie dlatego nazwa została zmieniona z Zapłocianek na Zapłocian, a grupa dalej kontynuuje próby w GOK w Milejowie. Repertuar zmierza w kierunku bardziej biesiadnym niż ludowym. W tym właśnie nastroju czują się najlepiej, bawią się śpiewając, odpoczywają, odrywają się od codzienności i dają radość sobie i wszystkim słuchającym. A to już radość podwójna.