W dniu 10.05.2023 r. komisja pokonkursowa wyłoniła zwycięzców czwartej edycji Wojewódzkiego Integracyjnego Konkursu Plastycznego Nadwieprzańskie koloryty – W świecie owadów

Jury w składzie:

Maria Straka - główny specjalista do spraw ochrony przyrody, krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, ochrony środowiska, edukacji oraz turystyki i rekreacji Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, oddział zamiejscowy w Lubartowie;

Mariola Szewczyk-Szołtek- główny specjalista do spraw ochrony przyrody, krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, ochrony środowiska, edukacji oraz turystyki i rekreacji Zespołu Lubelskich Parków, oddział zamiejscowy w Lubartowie;

Kazimierz Pawelec - nauczyciel w szkole specjalnej, artysta malarz, rzeźbiarz w drewnie;

 

Aleksandra Pietrzak – studentka V roku Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie;

po obejrzeniu prac 208 uczestników z 24 placówek (ośrodków kultury, środowiskowych domów samopomocy, przedszkoli, szkół podstawowych) z terenu województwa lubelskiego, którzy nadesłali swoje prace w ramach Konkursu postanowiło przyznać:

 

design w formie