Piątek godz. 18.00 - 20.00

W okresie od marca do sierpnia 2012 roku w GOK realizowany był projekt w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. Muzyka jest dobra na wszystko - warsztaty instrumentalne oraz utworzenie i wyposażenie orkiestry dętej.

Celem projektu była aktywizacja i integracja mieszkańców w różnym wieku. Przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe w zakresie instrumentów dętych, będące propozycją aktywnego spędzania wolnego czasu, przyczyniające się do integracji międzypokoleniowej. Zakupione zostały instrumenty dęte: trąbki, klarnet, saksofony i puzon. W warsztatach udział wzięło łącznie 18 osób.

Na zakończenie realizacji projektu Milejowska Orkiestra Dęta wykonała profesjonalny koncert. Był to udany początek działalności, dziś orkiestra liczy 18 członków, pod batutą kapelmistrza Czesława Roszkowskiego promuje Gminę Milejów, prowadzi koncerty tematyczne, patriotyczne oraz obrzędowe. Uświetnia wiele imprez gminnych a nawet powiatowych.