Liderki Lokalnej Tradycji gościły w GOK aby podsumować wspólne działania, których celem była integracja środowisk lokalnych oraz wsparcie Pań w działaniach na rzecz mieszkańców. Spotkanie pod nazwą Konwent Kobiet Gminy Milejów było okazją do zapoznania się wszystkich uczestników, jak również wypracowania zasad współpracy na przyszłość. Udział w zadaniu dał podstawy do nawiązania współpracy pomiędzy grupami oraz GOK w Milejowie, pojawiły się pomysły na konkretne działania, a kalendarz wspólnych działań i wydarzeń kulturalnych zapełnił niemal każdy miesiąc.