Instruktor: Dominika Kornecka

Czwartek godz. 16.00 - 17.00
Dzieci klas: I - III


Dziecięce zajęcia plastyczne grupy „Kleks” odbywają się dwa razy w tygodniu, w grupie 10-15 osób w wieku szkolnym. Tematyka i użyte materiały dopasowane są do kalendarza pór roku, świąt i tradycji. Dzieci realizują zadania w technikach dobrze im znanych, malowanie, klejenie, rysowanie, lepienie z masy solnej i innych tworzyw, papieroplastyki, jak też poznają a nawet tworzą nowatorskie rodzaje technik. Uczą się ich łączenia oraz poszukiwania własnego języka twórczej wypowiedzi. Zróżnicowane zajęcia mają na celu rozwijanie wyobraźni i ekspresji dziecięcej, wrażliwości na piękno, kształtowanie  estetyki oraz edukację kulturalną poprzez twórczą zabawę np. inspirując się polską sztuką ludową.

Działalność plastyczna dzieci wspierana jest poprzez przygotowywanie ich do udziału w konkursach plastycznych organizowanych przez nasz ośrodek, w konkursach powiatowych i ogólnopolskich. Młodzi artyści odnoszą sukcesy zdobywając nagrody i wyróżnienia. Ponadto realizowane są wystawy działań twórczych podsumowujące etapy pracy, budując poczucie wartości i motywując do dalszej pracy.