razem tworzymy kulture 2014 610
W dniu 21 lipca komisja w składzie:

  1. Ewa Sawic – radna Gminy Milejów -przewodnicząca komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu, Wypoczynku i Opieki Społecznej
  2. Anna Baczewska – przedstawiciel społeczności lokalnej – członkini Klubu Seniora
  3. Katarzyna Dorożuk – radna Gminy Milejów – członek komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu, Wypoczynku i Opieki Społecznej
  4. Mariola Kot – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
  5. Jadwiga Kuryś – przedstawiciel społeczności lokalnej (grupa docelowa projektu – młode mamy)
  6. Anna Kłoda – pracownik Urzędu Gminy – specjalista ds. projektów unijnych
  7. Marcin Kociuba – radny Gminy Milejów – członek Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu, Wypoczynku i Opieki Społecznej
  8. Rafał Krenz – animator z ramienia Narodowego Centrum Kultury 9.Dorota Filipek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie
po wnikliwym zapoznaniu się z 14 projektami złożonymi na konkurs TWÓJ POMYSŁ DO ZROBIENIA, kierując się założeniami regulaminowymi oraz opracowaną w trakcie realizacji diagnozą potrzeb kulturalnych postanowiła przyjąć do realizacji następujące inicjatywy:


1. Dwa pokolenia, inne spojrzenia – plener malarski i opublikowanie kalendarza na 2015. Autor Katarzyna Rzepecka.

Oryginalny pomysł na integracyjne działania plastyczne na terenie Gminy Milejów zwieńczone wydaniem kalendarza promującego walory naszej okolicy jak i miejscowych twórców.

2. Pracownia filcu. Autor Karolina Ciepielewska z córką Oliwią.

Warsztaty filcowania, głównie dla dzieci, w różnych technikach jako nowość w GOK mający duże szanse na trwałość i stworzenie grupy działającej regularnie.

3. Styl pokoleń – turniej taneczny dla Seniora, Juniora i Bobasa. Autor Robert Jamiński.

Turniej taneczny połączony z warsztatami jako świetny pomysł na integrację, zabawę i wyłonienie talentów wśród różnych grup wiekowych.

4. Wiersze zwykłych kobiet – wydanie tomiku wierszy. Autor Maria Tomczak.

Wyjątkowy pomysł NIE-zwykłych kobiet, które swoją poezję chowały do szuflady i chcą się podzielić swoimi utworami z szerokim gronem-wydając tomik poezji oraz organizując spotkania autorskie.

5. Pracownia kreatywnych kobiet. Autor Agata Mazur.

Projekt skierowany do młodych kobiet, które szukają innowacyjnych sposobów spędzania wolnego czasu, chcących odpocząć od codzienności tworząc nietuzinkowe przedmioty w oryginalnych technikach plastycznych i nie tylko.

6. Zrozumieć świat dziecka – spotkania dla mam i dzieci. Autor Anna Kańczugowska.

Cykl spotkań dla mam z dziećmi o różnej tematyce, od zagadnień w kwestiach wychowania pociech do zabawy w gotowanie zakończony wspólnym wyjazdem do teatru na spektakl dla dzieci.


Nagrodzone inicjatywy zostaną sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie. Realizacja projektów odbędzie się w terminie od 28.08.2014 do 16.11.2014r.

Dziękujemy wszystkim pomysłodawcom za udział w konkursie a zwycięzcom gratulujemy.