dom kultury plus 2014 610
Pierwszy etap projektu TWÓJ POMYSŁ DO ZROBIENIA realizowanego w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014 dobiega końca.  W miesiącach maj – lipiec przeprowadzaliśmy intensywne działania informacyjno – promocyjne projektu. Jednocześnie prowadzone były badania diagnozujące potrzeby oraz zasoby kulturalne mieszkańców Milejowa. Opracowana została publikacja pt. Diagnoza identyfikująca zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Milejowa.

Ku naszemu zaskoczeniu ale i wielkiej radości działania nasze okazały się bardzo efektywne. W dniu wczorajszym upłynął termin składania samodzielnych projektów mieszkańców Milejowa. Wpłynęło aż 14 pomysłów Komisja konkursowa w dniu 21.07.2014 będzie miała za zadnie ocenić projekty, zgodnie z regulaminem i wybrać min.3 max 7 projektów do realizacji.  Pomysły będą realizowane w miesiącach wrzesień – październik i zostaną dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury.

dom kultury plus 2014 610
Z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie został beneficjentem programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014. Do tegorocznej  edycji zgłosiło się 107 instytucji kultury z całej Polski. Dofinansowanie otrzymało 50 placówek.

Celem strategicznym programu jest inicjowanie działań, które służyć mają wzrostowi zaangażowania instytucji kultury w Zycie społeczności lokalnej. Główny nacisk skierowany jest na nawiązywanie przez ośrodki kultury stałych relacji z mieszkańcami, odkrywanie talentów oraz wzmacnianie potencjału. Działania te mają owocować stwarzaniu wspólnych projektów.

Podstawowym celem projektu Gminnego Ośrodka Kultury pod nazwą TWÓJ POMYSŁ DO ZROBIENIA jest przede wszystkim, rozpoznanie zasobów oraz opracowanie diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców Milejowa. Chcemy zaszczepić w ludziach ducha animacji, który pomoże wspólnie zrealizować w przyszłości wiele wspaniałych i potrzebnych działań kulturalnych w naszej miejscowości. Pragniemy by te działania pokazały, że nasza misja GOK dla każdego – nie jest sloganem, ale że oczekujemy w naszej placówce obecności każdego kto chce coś powiedzieć, coś zrobić, coś zorganizować. Realizacja zadania na pewno pomoże nam odkryć kulturotwórcze zasoby naszej społeczności, pomoże znaleźć liderów, osoby utalentowane, osoby kreatywne. Zaowocuje to trwałą współpracą i nowymi perspektywami rozwoju.

W maju i czerwcu zostanie przeprowadzona diagnoza społeczna. Na ulicach Milejowa pojawią się pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury wraz z wolontariuszami z Latającą skrzynką na pomysły. Zostaną zorganizowane imprezy plenerowe: Majówka dla SenioraDzień DzieckaPiknik rodzinny oraz inne. Planujemy gry, zabawy, konkursy z nagrodami i wiele atrakcji. W lipcu zostanie ogłoszony konkurs na projekt inicjatywy kulturalnej, w którym udział może wziąć każdy mieszkaniec Milejowa. Najciekawsze pomysły (od 3 do 7 inicjatyw) zostaną dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w drugim etapie programu. Już teraz zachęcamy do udziału.

Czekamy na TWÓJ POMYSŁ DO ZROBIENIA!

Dorota Filipek
Dyrektor GOK