dozynki baner 2013
Taki tytuł nosi kolejny projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Celem projektu jest kultywowanie miejscowych tradycji, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy o zasięgu gminnym łączącej miejscowe obrzędy i zwyczaje z koncertem muzyki rozrywkowej. W programie: część obrzędowa, konkurs wieńców dożynkowych, konkursy kulinarne, prezentacje zespołów folklorystycznych, występy grup wokalnych, koncert grupy DrGree, oraz gwiazdy wieczoru - MEZO z zespołem.

Już dzisiaj zapraszamy 25 sierpnia na DOŻYNKI GMINNE w Milejowie

baner