W okresie od marca do sierpnia 2012 roku w GOK realizowany był projekt w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 pt. Muzyka jest dobra na wszystko - warsztaty instrumentalne oraz utworzenie i wyposażenie orkiestry dętej.

deta01 deta02 deta03


Celem projektu była aktywizacja i integracja mieszkańców w różnym wieku. Przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe w zakresie instrumentów dętych, będące propozycją aktywnego spędzania wolnego czasu, przyczyniające się do integracji międzypokoleniowej. Zakupione zostały instrumenty dęte: trąbki, klarnet, saksofony i puzon. W warsztatach udział wzięło łącznie 18 osób. Na zakończenie realizacji projektu odbył się koncert utworzonej Milejowskiej orkiestry dętej . Koniec projektu nie oznacza zakończenia aktywności orkiestry- mamy nadzieję, że to udany początek wieloletniej działalności.

deta04 deta05 deta06

baner