Wakacyjne miesiące w GOK upłynęły przy dźwiękach nut przywołujących w pamięci starszych osób lata dzieciństwa, dzieciom zaś przybliżyły tradycje i zwyczaje lokalnej kultury dzięki realizacji zadania pn. Wakacyjna Akademia Folkloru. Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie zastał beneficjentem programu EtnoPolska 2019 realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, do którego wpłynęło aż 715 wniosków z czego 251 otrzymało dofinansowanie w tym nasza instytucja.

W ramach programu EtnoPolska 2019 przez ponad dwa miesiące realizowaliśmy cykl działań interdyscyplinarnych będących elementami zadania pn. Wakacyjna Akademia Folkloru.

Mieliśmy pewne obawy czy znajdziemy uczestników naszych warsztatów w wakacje, i ku naszemu zaskoczeniu okazało się że jest całkiem spora grupa chętnych i zdyscyplinowanych dzieci aby wziąć udział w nowej wakacyjnej przygodzie.

Nasze działania rozpoczęliśmy podczas Nocy Świętojańskiej realizując Konkurs na piosenkę i przyśpiewkę ludową skierowany do dzieci i młodzieży i tym samym ruszyliśmy z promocją zadania zapraszając wszystkich chętnych do udziału w Wakacyjnej Akademii Folkloru.

Odbyło się 12 intensywnych spotkań warsztatowych podczas których dzieci i młodzież poprzez taniec i zabawę poznawały tradycje i zwyczaje żniwowania oraz dożynek. Były to bloki warsztatowe łączące zajęcia wokalne, tańca ludowego i teatru obrzędowego, w których uczestniczyło 38 młodych ludzi chcących poznawać rodzimą kulturę ludową. Odbyły się również szkolenia dla instruktorów GOK, którzy będą mogli kontynuować pracę z nowo powstałą grupą.

Odbyły się 2 wycieczki do Muzeum Wsi Lubelskiej, które pobudziły do refleksji i zadumy. Obecność dzieci w skansenie podczas organizowanych wydarzeń Żniwowania oraz Święta Lnu uświadomiła im istnienie zwyczajów dawnej polskiej wsi, niektórym zupełnie nieznane lub zapomniane, uzmysłowiła sposób życia w harmonii z naturą, który przemija bezpowrotnie. Dodatkową niespodzianką dla dzieci była sesja fotograficzna w ludowych strojach w scenerii muzeum.

Kolejnym elementem będącym podsumowaniem intensywnych warsztatów było widowisko Dożynki Milejowskie, zrealizowane podczas imprezy plenerowej Milejowski Koncentrat Smaków – Dożynki Gminne 2019, wystawione dla szerokiego grona odbiorców. Udało się również dodatkowo gościć z widowiskiem podczas Dożynek Powiatu Łęczyńskiego w ramach prezentacji artystycznej Gminy Milejów.

27 września odbyło się uroczyste podsumowanie całego zadania, podczas którego odbył się wernisaż wystawy fotograficznej dokumentującej przebieg zadania. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia Wakacyjnej Akademii Folkloru a całość zakończył słodki poczęstunek.

Dziękujemy za wasz liczny udział w Wakacyjnej Akademii Folkloru. Dziękujemy serdecznie rodzicom za wsparcie i motywowanie dzieci do działań na rzecz własnego rozwoju oraz lokalnej kultury.

Do realizacji zadania dołączyły również dorosłe zespoły wokalne GOK, podczas warsztatów dzieliły się swoim doświadczeniem i były elementem integracji międzypokoleniowej. Dzięki udziałowi w zadaniu widowisko było pełne, naturalne i mogło prawdziwie odzwierciedlić obrzęd żniwowania i dożynek. Dziękujemy serdecznie członkom zespołów oraz ich opiekunom za dopełnienie warstwy muzycznej trzydziestoma dojrzałymi głosami oraz grę aktorską.

Głównym celem zadania było założenie Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego, który będzie działał pod skrzydłami GOK oraz kultywował lokalne tradycje i zwyczaje ludowe. Planujemy kontynuację zajęć, które rozpoczną się od 10 października w dwóch grupach wiekowych i wpiszą w ramowy program zajęć edukacji kulturalnej GOK.


Przebieg projektu, zdjęcia z sesji i z podsumowania dostępne na naszej stronie pod następującymi linkami:

Galeria: Przebieg projektu
Galeria: Sesja zdjęciowa na potrzeby wystawy
Galeria: Podsumowanie projektu i otwarcie wystawy
sns stopka