Gminny Ośrodek Kultury bierze udział w trzyletnim (2016-2018) programie edukacji kulturalnej województwa lubelskiego Młodzi LUBią Kulturę w ramach Bardzo Młodej Kultury Narodowego Centrum Kultury, którego organizatorem w województwie lubelskim jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Zadaniem MLK jest stworzenie szerokiej sieci podmiotów (instytucji, organizacji, szkół, ale także animatorów i edukatorów niezrzeszonych) zajmujących się edukacją kulturową w regionie lubelskim.

W ramach programu animatorzy GOK: Mariola Pacholska-Roczon i Robert Jamiński, uczestniczą w licznych warsztatach na rzecz poprawy umiejętności kadry zajmującej się edukacją kulturalną. Udział w projekcie daje też możliwość przeprowadzenia małych programów edukacyjnych, tworzonych przez lokalnych animatorów we współpracy z ekspertami dzięki mikrograntom. Warsztaty i wykłady odbywają się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

mlodzi lubia kulture loga
Uczestnictwo w warsztatach umożliwiło naszym pracownikom wzięcie udziału w konkursie grantowym „Młodzi Lubią Kulturę. Lubelska Sieć Edukacji Kulturalnej” przedstawiając pomysły na program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży Gminy Milejów.

Miło jest nam poinformować, że jeden z projektów pod nazwą Lekcje z kulturą, otrzymał grant na 4000 zł. Beneficjentem i koordynatorem projektu jest Mariola – Pacholska-Roczon, instruktor kulturalno-oświatowy GOK.

Projekt Lekcje z kulturą będzie polegał na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół i przedszkolaków z terenu Gminy Milejów, mających na celu wzmocnienie realizacji pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury a tymi instytucjami, promocję oferty GOK wśród dzieci i młodzieży oraz oswajanie sztuki i kultury poprzez bezpośrednie uczestnictwo w wydarzeniach GOK. Realizację zadania rozpoczną cztery warsztaty wprowadzające oraz promujące projekt. W ostatnim tygodniu września zostaną przeprowadzone na osiedlach Milejowa warsztaty muzyczne (27.09), plastyczne (28.09), teatralne (29.09) i taneczne (30.09) przez instruktorów edukacji kulturalnej GOK.

Kolejnym działaniem będzie przeprowadzenie Lekcji z kulturą - warsztatów z zakresu teatru, muzyki, plastyki i tańca w szkołach oddalonych od GOK oraz w pracowniach GOK dla miejscowej szkoły i przedszkola.

Otrzymany grant umożliwi zakup materiałów plastycznych, rekwizytów teatralnych i tanecznych oraz instrumentów muzycznych, które zostaną wykorzystane przez uczestników wszystkich zajęć w ramach Lekcji z kulturą.

Na zakończenie realizacji zadania zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące projekt. Odbędzie się wystawa powstałych prac plastycznych, prezentacja efektów tanecznych, teatralnych oraz muzycznych.

Naszym zamierzeniem jest kontynuowanie Lekcji z kulturą również po zakończeniu projektu.

Zachęcamy do czynnego uczestnictwa w wydarzeniach.