podsumowanie


Pod koniec listopada jak co roku w całej Polsce zainaugurowana została Ogólnopolska Akcja Charytatywna Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Od 27 listopada Gminny Ośrodek Kultury dołączył do Akcji organizując stacjonarną zbiórkę darów do dnia 22 grudnia. Podczas zbiórek zbierane były: zabawki, książki, artykuły szkolne i papiernicze, środki czystości i higieny osobistej, słodycze, produkty i półprodukty spożywcze nadające się do długoterminowego przechowywania, przedmioty gospodarstwa domowego, nowa lub niezniszczona odzież i obuwie.


Główna zbiórka darów odbywała się 10 grudnia od godz. 15.00 podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego w GOK, oraz 13 grudnia podczas zorganizowanych Mikołajek dla najmłodszych dzieci z placówek oświatowych Gminy.

Wszystkie dary według wytycznych regulaminu zostały zważone i zostaną przekazane Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Milejowie, skąd trafią do najbardziej potrzebujących dzieci i rodzin z terenu Gminy Milejów.

We wszystkich zbiórkach stacjonarnych oraz podczas towarzyszących imprez zebraliśmy162.5 kilogramów odzieży, obuwia, książek oraz środków czystości oraz 85,82 kg żywności długoterminowej i słodyczy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom w tym szkołom Gminy Milejów za włączenie się do Akcji i tak liczne dary, które w najbliższym czasie trafią do najbardziej potrzebujących dzieci i ich rodzin.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, w szczególności Michalinie Danielak, Aleksandrze Pietrzak oraz pracownikom GOK w Milejowie jak również przyjaciołom Akcji, w tym Zuzannie Pikul oraz Julii Lebedziuk.