Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie zaprasza do składania ofert na przyznanie wyłączności  na dostarczenie i obsługę urządzeń rekreacyjnych do zabaw podczas imprezy, która odbędzie się  w Milejowie w dniu 27.08.2017r.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz ofertowy
Mapka poglądowa


Termin złożenia oferty: do 12.05.2017r. do godz. 15.00. Za termin złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie.