Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie zaprasza do składania ofert na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej i handlowej imprezy Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017, która odbędzie się  w Milejowie w dniu 27.08.2017.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Regulamin wystawców
Karta zgłoszenia wystawcy
Mapka poglądowa

Termin złożenia oferty:  do 12.05.2017 r. do godz. 15.00. Za dzień złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do Gminnego Ośrodka Kultury.