REGULAMIN:

Wychowawcy i instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury podczas zajęć FERIE W GOK ONLINE dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, a także by umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

1. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku szkolnym klas I-VIII.

2. Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostęp do komputera z zainstalowanym programem ZOOM oraz Internetu.

2. Uczestnicy zajęć FERIE W GOK biorą udział w zajęciach GOK -  od godz. 10.00 do godz.12.00 w dniach wyznaczonych w planie zajęć.

3. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

4. Uczestnicy zajęć dołączają do spotkania online za pośrednictwem przesłanego przez GOK linku na podanego w formularzu maila.

5. Uczestnicy mają obowiązek:

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,

c) brać udział w realizacji programu zajęć,

f) kulturalnie zachowywać się podczas trwania zajęć,

g) przestrzegać zasad bezpieczeństwa przed komputerem,

6. Niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie może w ostateczności wykluczyć uczestnika z udziału w zajęciach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników zajęć w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w zajęciach FERIE w GOK.

ferie onlinem

 

Formularz zgłoszeniowy