zasady

Serdecznie zapraszamy uczestników zajęć oraz ich opiekunów do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie GOK podczas trwania zajęć. Przypominamy również, że każdy uczestnik musi posiadać ze sobą wypełnione przez siebie (w przypadku pełnoletności) lub  przez rodzica/opiekuna prawnego specjalne oświadczenie, które znajdziecie do pobrania poniżej.