Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Milejów tradycyjne Dożynki Gminne 2020 r. nie odbędą się. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku kultywowania i podtrzymywania bogatej dożynkowej tradycji.

Zapraszamy Państwa do udziału w przygotowanych z tej okazji konkursach. Zachęcamy do rodzinnej zabawy, integrującej starsze i młodsze pokolenia, przypomnijmy najmłodszym żniwne obyczaje i dożynkowe tradycje, kiedy to nie było maszyn, czas płynął wolniej, pachniało swojskim jadłem, a przy pracach w polu gromadziły się całe rodziny by wspólnie zebrać plony. Wiło się wianki i świętowało.
Zachowajmy pamięć o naszych pięknych obyczajach zaszczepiając je w młodszych pokoleniach.