Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w drugiej edycji  wojewódzkiego integracyjnego konkursu plastycznego „Nadwieprzańskie Koloryty – dolina ptasiej ostoi”. W załączniku przesyłamy regulamin wraz z kartą zgłoszenia. Termin nadsyłania prac to 6 marca 2020 r.

Prosimy o pomoc w promocji konkursu i przesłanie regulaminu do szkół na terenie Państwa gminy. W związku z tym, że konkurs jest skierowany również do dzieci oraz dorosłych osób niepełnosprawnych prosimy o przekazanie informacji Środowiskowym Domom Samopomocy oraz placówkom o podobnym profilu znajdujących się na terenie Państwa gminy.