Z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie znalazł się w gronie beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019. Do tegorocznej edycji programu przystąpiły 83 instytucje kultury z całej Polski z których 50 otrzymało dofinansowanie.

     Celem strategicznym programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

     Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie której działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma zaowocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Program będzie realizowany pod nazwą: ”TWOJE MARZENIA SĄ DO SPEŁNIENIA” 

W pierwszym etapie w miesiącu czerwcu zostaną przeprowadzone badania i diagnoza ważnych dla miejscowości problemów związanych z uczestnictwem w kulturze.

W miesiącu lipcu zostanie ogłoszony konkurs na inicjatywę kulturalną, od 3 do 7 najciekawszych  inicjatyw otrzyma dofinansowanie na realizację ze środków Narodowego Centrum Kultury.

     Koordynatorem projektu jest Mariola Pacholska-Roczon

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie bo TWOJE MARZENIA SĄ DO SPEŁNIENIA!