Protokół posiedzenia Gminnego Konkursu Plastycznego "Tradycje Wielkiej Nocy 2019"