Kolejne warsztaty w ramach zadania Liderki Lokalnych Tradycji dotyczyły technik zdobienia na tkaninie pod okiem instruktorki Moniki. Powstały prace z motywami charakteryzującymi każdą z grup, z wykorzystaniem zaprojektowanych wcześniej logotypów, z motywami zaczerpniętymi z obserwacji otoczenia, zasobów przyrodniczych i historycznych, identyfikujących malownicze i bogate w tradycje miejscowości. Techniki tradycyjnego haftu łączone były z malowaniem na tkaninie oraz odbijaniem wzorów wcześniej wykonanych metodą grafiki warsztatowej - linorytu. Dzięki gościnności Koła Gospodyń Wiejskich Łańcuchów warsztaty odbywały się w bogatym historyczne Łańcuchowie.