Tak, tak, to już ta pora, kiedy po raz kolejny zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie na ozdobę choinkową - w tym roku poszukajmy inspiracji w naturze. zachęcamy Was aby wykonać pracę jak najbardziej ekologicznie, z użyciem naturalnych materiałów lub materiałów z recyklingu. Na prace czekamy do 6 grudnia. Do dzieła!

REGULAMIN:

Naturalna ozdoba choinkowa

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie

Cele konkursu:

  • przybliżanie poprzez sztukę tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
  • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
  • uwrażliwienie na piękno natury oraz promowanie ekologicznego wykorzystywania materiałów plastycznych,
  • prezentacja twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Milejów.

1. Prace w kategorii OZDOBA CHOINKOWA -  będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych:

|  Przedszkolaki |  uczniowie klas 1-4  |  uczniowie klas 5-8  |

|  uczniowie szkoły ponadpodstawowej do 18 lat  | dorośli  |

  • Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
  • Ozdoba powinna wielkością i wagą umożliwiać zawieszenie na choince.
  • Technika wykonania ozdoby choinkowej jest dowolna. Może to być forma płaska, przestrzenna lub płaskorzeźba, wykonana za pomocą różnych technik plastycznych i z dowolnych materiałów np. papier; tektura; dary natury - orzechy, szyszki, suszki, gałązki, pióra; ekologiczne masy plastyczne; materiały z recyklingu - tkanina; sznurek; drewno.
  • Kolorystyka ozdoby - kolory nawiązujące do barw natury.
  • Praca powinna być dobrze utrwalona, z przewidzianym uchwytem do powieszenia oraz etykietą z imieniem i nazwiskiem autora. Powinna być wykonana estetycznie i trwale.

2. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa wg załącznika. Każda praca powinna zawierać metrykę identyfikacyjną wg załącznika: imię, nazwisko i wiek autora, nazwa i adres placówki, nazwisko opiekuna oraz adres do korespondencji (w przypadku zgłoszeń indywidualnych).

3. Prace należy składać do 06.12.2021r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie, ul. Fabryczna 1, 21- 020 Milejów, lub dostarczyć bezpośrednio do GOK.

4. Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac oraz przyzna nagrody. Komisja będzie oceniać pomysł                   i oryginalność, zaangażowanie i wkład pracy, estetykę wykonania i samodzielność. Decyzje jury są ostateczne. Prace nie spełniające warunków konkursu nie będą oceniane. W każdej kategorii wiekowej zostaną przydzielone nagrody         i wyróżnienia.

5. O rozstrzygnięciu konkursu i otwarciu wystawy pokonkursowej organizator poinformuje uczestników za pośrednictwem strony WWW.gok-milejow.pl. oraz fanpage GOK.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723.)

1) Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.

2) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu (przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej wiadomości listy uczestników i laureatów, promocja - umieszczenie danych osobowych, w tym wizerunku, na stronach WWW, fanpage GOK i w lokalnej prasie.

3) Zgłaszając pracę na konkurs uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu. Podpisanie karty uczestnika jest jednoznaczne z udziałem w konkursie i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

5) Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

 

POBIERZ KARTE ZGŁOSZENIOWĄ

 

milejowska piona2018

 

Protokół  – X Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej

Po wysłuchaniu wszystkich nagrań organizator postanowił wyłonić następujących finalistów:  

Kategoria soliści:

Aleksandra Kot z utworem „Pałacyk Michla”, Szkoła Podstawowa w Milejowie.


Adam Richaud z utworem „Serce w Plecaku”, Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Jaszczowie.

  
Aleksandra Barczak  z utworem „Gdzie są kwiaty z tamtych lat” Szkoła Podstawowa w Milejowie.

Kaja Pierchorowicz  z utworem „Wojenko, wojenko”, Szkoła Podstawowa w Milejowie.

Wiktoria Kopeć z utworem „Deszcz jesienny deszcz” Zespół Folklorystyczny  Mały Milejów Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie.

 

Milena Mazurek  z utworem, „Pieśń o przeszłość” Szkoła Podstawowa w Jaszczowie.

Mateusz Jabłoński  z utworem  „Serce w plecaku” Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie. 

 

Anita Jarosz  z utworem „Biały Krzyż” – zgłoszenie indywidualne.

Wiktoria Kosakowska z utworem „Gdy Polska da nam rozkaz”  Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie. 

Wiktoria Kopeć z utworem „Taki kraj”  Szkoła Podstawowa  w Jaszczowie.

Gabriela Kierepka z utworem „Ułani, ułani”  Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie. 

 

Zespoły:

Zespół wokalny KWADRANS z utworem „ Białe róże”  Szkoła Podstawowa w Milejowie.


Zespół wokalny CoMowianie z utworem „Przybyli Ułani od okienko” , Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Jaszczowie.

Zespół Biesiadny ZAPŁOCIANIE „Bywaj dziewczyno zdrowa”  Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie.

Zespół wokalny GRZYBKI „Płynie Wisła, płynie” Przedszkole Samorządowe   w Milejowie.

Reprezentanci Zespołu Folklorystycznego Mały Milejów: Weronika Kopeć, Milena Zasybska, Szymon Łuczkiewicz z utworem „Serce w plecaku” Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie.

 

Grupa rodzinna:

(zgłoszenia nie wpłynęły)

 

Finalistom i wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękujmy za udział w przeglądzie.

 

Nagrody ufundowane przez Forum Kobiet Gminy Milejów zostaną wręczone w ciągu najbliższych kilku dni, po uprzednim kontakcie telefonicznym.