koszyczek m

 

PROTOKÓŁ KONKURSOWY:   TUTAJ

 

Protokół z obrad jury konkursu plastyczno - literackiego

Zakładka do książki

 

W dniu 7 maja 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie odbyły się obrady jury Konkursu plastyczno - literackiego na Zakładkę do książki, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie.

Jury w składzie:

Mariola Matyjaszczyk

Dominika Kornecka

Robert Jamiński

po obejrzeniu 29 prac 30 uczestników konkursu zdecydowało o wyłonieniu trzech głównych miejsc w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnień. Zgodnie   z regulaminem konkursu jury przyjęło kryteria oceny takie jak zgodność doboru tematu pracy z celami konkursu, oryginalność, dobór środków i techniki plastycznej, walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

kategoria I kl. 1-3

I miejsce - Pola Siudzińska

II miejsce - Roksana Zając

III miejsce - Filip Wójcik

Wyróżnienie

Klaudia Gajkoś

Karol Wójcik

Amelia Kalita

Aleksandra Sowa

Szymon Kowalczyk

Lena Gajosińska i Aleksandra Wojtaluk

Kategoria II kl. 4-8

I miejsce - Filip Kargol

II miejsce - Dominika Ławnik

III miejsce - Klaudia Mucha

Wyróżnienie

Amelia Baran

Kategoria III młodzież szkół ponadpodstawowych i dorośli

I miejsce  - Dominika Dudek

II miejsce - Ewa Ładuniuk

III miejsce - Weronika Pękała