sns stopka

Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie znalazł się w gronie beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019. Do tegorocznej edycji programu przystąpiły 83 instytucje kultury z całej Polski z których 50 otrzymało dofinansowanie.

Program jest realizowany pod nazwą: ”TWOJE MARZENIA SĄ DO SPEŁNIENIA”. 

W pierwszym etapie w miesiącu czerwcu zostały przeprowadzone badania i diagnoza ważnych dla miejscowości problemów związanych z uczestnictwem w kulturze.

1 lipca został ogłoszony konkurs na inicjatywę kulturalną skierowany do mieszkańców Gminy Milejów, najciekawsze  inicjatywy otrzymają dofinansowanie w kwocie do 22.000,00 zł na realizację ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019. Kwota dofinansowania I etapu zadania wynosi 7.500,00 zł.