milejowska piona2018

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszeniowa

 

Milejowski Koncentrat Smaków 2021

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU KULINARNEGO

„Bitwa smaków o milejowską patelnię”

Organizator konkursu:

Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie

 1. Konkurs odbędzie się dnia 19 września 2021 roku na placu przy GOK,
 2. Celem konkursu jest aktywizacja społeczności lokalnej, kultywowanie tradycji kulinarnych, upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania walorów produktów regionalnych w ofercie lokalnego rolnictwa,
 3. W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne z terenu Gminy Milejów,
 4. Konkurs odbywać się będzie w następującej kategorii: Przystawka z pomidorem.
 5. Warunki uczestnictwa:
 • Jedna osoba może zgłosić jedną potrawę. Zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszenia do dnia 15.09.2021 r. do Gminnego Ośrodka Kultury.
 • W konkursie nie mogą brać udziału potrawy i produkty, które zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych/regionalnych.
 • Uczestnicy przygotowują potrawy na własny koszt.
 • Oceny potraw dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, stosując następujące kryteria: walory smakowe (0-10 pkt.), trudność przyrządzania (0-10 pkt.), estetyka prezentacji (0-10 pkt.),
 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc oraz za udział.
 • Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia potraw do godz. 16.00   w dniu imprezy do GOK.
 • Po wyłonieniu zwycięzców i wręczeniu nagród uczestnikom konkursu, potrawy pozostaną do dyspozycji organizatora i degustacji uczestników imprezy.
 1. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji   i ewentualnych zmian w treści oraz wykładni niniejszego regulaminu.
 3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku wyłącznie do celów konkursu ( w tym publikacji prasowych i internetowych).
 4. Zgłoszenie potrawy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem prawa na rzecz organizatora do publikacji informacji o potrawach konkursowych w publikacjach wydawanych przez organizatora oraz w Internecie  jako element promujący Gminę Milejów,  bez uiszczania autorowi należności finansowych.