Wójt Gminy Milejów oraz Zarząd LKS TUT MILEJÓW zapraszają na Jubileusz 75-Lecia Ludowego Klubu Sportowego TUR Milejów

14 sierpnia 2021

Stadion LKS TUR MILEJÓW

Godzina 14:00

Symlutana szachowa

Mecz trampkarzy

Piaski Piaskovia - Tur Milejów

Pokaz żąglerki - Tomasz Giełzak

15:30 - Oficjalne Otwarce Obchodów

Turniej Oldbojów

TUR Milejów , KS Lublin , Reprezentacja Polskich Pisarzy

18:00 - Mecz o Najlepszego TURa Lubelszczyzny

Tur Turobin vs Tur Milejów

20:00 - Zabawa Taneczna z Zespołem Solid Band

Plakat Jubileusz TUR Milejów