AKCJA LATO Z GOK – „WYJAZDOWY ZAWRÓT GŁOWY”  

WAŻNE INFORMACJE!!!

Do udziału zapraszamy dzieci klas od I (ukończona) – do VI,  zamieszkałe na terenie Gminy Milejów.

Informujemy, że podczas Akcji ,,LATO Z GOK”, dane dziecko może wziąć udział tylko w jednym turnusie.

Na Akcję „LATO Z GOK” obowiązują zapisy online. Brak jest możliwości rezerwacji miejsc i zapisów telefonicznie.

Po dokładnym zapoznaniu się z Regulaminem zapisy prowadzone będą od 26.06.2021 (sobota) od godz. 8.00  (wcześniejsze zapisy nie będą brane pod uwagę) wybierając odpowiednio:

Turnus pierwszy (5,7,9 oraz 12,14,16 lipca 2021r.) pod adresem: https://forms.gle/f9wAmNBgj86FmM4N9

Turnus drugi (19, 21, 23 oraz 26, 28, 30 lipca 2021r.)  pod adresem: https://forms.gle/VehkL25unf3HTopQ7

Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 25 miejsc na każdy turnus.

Po zapisaniu na wybrany turnus w terminie do 29 czerwca należy dostarczyć prawidłowo wypełnioną i podpisaną przez oboje rodziców/opiekunów prawnych kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku oraz uiścić opłatę za cały turnus.

* Program może ulec zmianie.

Koordynator Akcji Lato z GOK, Mariola Pacholska-Roczon, tel. (81 757 20 32) od 9.00 do 15.00.kajetan