wynikikonkursu

PROTOKÓŁ z ocen Jury Konkursu „Napisz Taniec” z okazji CHRISTMAS SQUEEZE  2020 – Online.

W dniu 17.02.2021 roku w ramach indywidualnej oceny nadesłanych prac, poprzez wypełnienie specjalnych kart sędziowskich. Jury w składzie Przemysław Jędruszczak, Elżbieta Rymczuk i Robert Jamiński poprzez przyznanie i zliczenie punktacji podjęło decyzję o przyznaniu następujących miejsc:

 

Kategoria I

Brak prac

 

Kategoria II - Uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej

 

I miejsce:

Wiktoria Czyżak

(78 pkt)

II miejsce:

Kinga Dojutrek

(67 pkt)

 

 Kategoria III - Uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe.

 

I miejsce:

Sara Beć

(86 pkt)

 

II miejsce:

Julia Nowosad

(84 pkt)

 

IIII miejsce:

Filip Kucybała

(78 pkt)

 

IV miejsce:

Katarzyna Sochal

(77 pkt)

 

Wyróżnienie:

Julita Krasuska

(71 pkt)

 

Jako, że pragniemy by wszystko było w pełni jawne, a także, by konkurs tego typu nie był wyłącznie jednostronna aktywnością to zamieszczamy karty oceny sędziowskiej. W której znajdziecie szczegółowe oceny oraz opisy od sędziów. Robimy to by każdy wyciągnął wnioski i następnym razem był jeszcze lepszy.

 

Karta oceny – Przemysław Jędruszczak

Karta oceny – Robert Jamiński

Karta oceny – Elżbieta Rymczuk

 

Karta zliczenia punktów

 

Wszyscy zdobywcy miejsc otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Natomiast wyróżnieni otrzymają dyplomy.

Zwycięskie prace zostaną również opublikowane na fanpage'u CHRISTMAS SQUEEZE oraz po specjalnym opracowaniu na stronie praktykaruchu.pl

Odbiór nagród osobiście lub poczta po wcześniejszym ustaleniu.

Dziękujemy za udział w konkursie.