Instruktor: Mariola Pacholska-Roczon

GRUPA ZAAWANSOWANA - Kontynuacja
Poniedziałek: godz. 15.00 - 17.00


Grupa teatralna GADUŁKI to siedmioro dzieci z klasy czwartej Szkoły Podstawowej. Powstała w październiku 2015. Na zajęciach dzieci uczą się pracy z tekstem, interpretacji utworów literackich, obycia na scenie, pracy w grupie. Zajęcia teatralne rozwijają wyobraźnię, fantazję, twórcze myślenie dziecka, a także piękną, poprawną mowę. Są też formą zabawy, relaksu i twórczego spędzania wolnego czasu.