Protokół posiedzenia Jury Pierwszej edycji Wojewódzkiego Integracyjnego Konkursu Plastycznego.